oben
spacer
Hry na hrdiny

Hry na hrdiny

PøíbĂŹhy ImpĂŠria 
[ O projektu www.hrynahrdiny.cz ]   [ Co jsou to hry na hrdiny ]    Nenechte se omezovat realitou - ponořte se do světa her a fantazie...  

  Vyhledávání


  Mapa stránek
· Domů
· Archiv aktualit
· Odkazy
· Témata
· Top 10
· Váš účet
· Vyhledávání
· Kniha návštěv

Externí odkazy (cz)
· RPG fórum
· Anotace RPG her
· RPG pedia

  Doporučujeme
Hrdinové Fantasy nabízejí svobodu!
d20
Hulkový rád
Fantasy obchod
Siranie
Srdce Erinelu
RPG Knihovna
Kion
Equilibrie
Ankarie - svet pro DrD+
Legendy Armandie
Genesis Excogitatus
RPG hry
MFantasy - on-line magazín s fantasy povídkami
Altar
Cínoví vojácci
Web príštích spisovatelu

  Podpořte nás
Hry na hrdiny

  Přihlášení
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

  

Hrdinové Fantasy: Tajemství magie

Autor: Rulemaker - Tuesday, 30.11. 1999 - 00:00:00
Topic: Hry na hrdiny

Jen těžko si můžeme představit svět Hrdinů Fantasy bez tajemných sil, jakými jsou božstva, démoni, kouzelné předměty a hlavně magie.

Co je s pomocí magie možné dokázat, jaké má možnosti a omezení, jak kouzla sesílat a jak se je naučit, to je náplní této rozsáhlé kapitoly pravidel.


Roviny bytí

Pochopení magie a božstev se odvíjí od chápání základů světa - rovin bytí neboli existence. Odhalování těchto tajemství je nejvyšším posláním kouzelníků, druidů, kněží a dalších postav vládnoucích nadpřirozenými silami. Čím lépe bude vaše postava tyto věci chápat, tím lépe bude ovládat vyšší síly.

Základ všeho bytí tvoří elementální sféry ohně, vody, vzduchu a země a sféra prázdna (nepatří mezi elementy). Elementární sféry obývají magičtí tvorové – elementálové.

Na sférách elementů je postaven náš svět, kde žijeme. Nazýváme jej materiální rovinou bytí.

Vedle našeho světa existuje jeho stín zvaný Rozhraní (odborně bývá popisován jako negativní rovina bytí). Moc poznatků o něm nemáme; pouze to, že v něm žijí démoni a má určitou spojitost s mrtvými a přicházejí k nám z něj nemrtví - vražedné magické bytosti Zla.

Nad světem naším je svět bohů, ke kterým směřují modlitby kněžích.

Světlo, Temnota, Řád, Chaos

Nejvyšší mocnosti našeho světa tvoří tyto čtyři prvky, které spolu vedou nekonečnou bitvu - Světlo proti Temnotě, Řád proti Chaosu.

Světlo je stranou dobra a míru. Temnota chce tento mír narušit a panovat nad všemi bytostmi. Řád značí rovnováhu těchto sil. Chaos proti tomu upřednostňuje nerovnováhu a zmatek - stále se snaží, aby jedna strana převážila druhou; vyvolává tak nekonečné boje a i když občas vykoná dobro, jeho činy jsou častěji absolutním zlem.

Z těchto základních sil plynou čtyři základní povah všech bytostí:
 • dobro (uznává řád)
 • neutralita (nevolí ani dobro, ani zlo, hledí na sebe)
 • zlo (uznává řád)
 • chaos

Rozdělení magie

Celý systém magie můžeme rozdělit na tři známé skupiny:
Magie kouzelníků
Podstatou magie kouzelníků je pochopení podstaty prvků ohně a vzduchu. Tím není myšlen vzduch kolem nás a oheň v krbu; prvky rozumíme nejnižší živly, ze kterých je tvořen náš svět. Pokud kouzelník pochopí podstatu světa z pohledu ohně a vzduchu, může jej skrze ně ovládat.
 • Oheň představuje energii, sílu ukrytou v hmotě i každém živém tvoru. Jeho ovládnutí umožní kouzelníkovi sesílat ničivá kouzla, formovat hmotu a ovládat životní energii živých bytostí.
 • Chápání vzduchu je mnohem obtížnější - zahrnuje pohyb, tok času a myšlení.
Ke každému prvku, ohni i vzduchu, existuje jeho protiklad reprezentovaný prázdnem. Jeho pojetí je mnohem složitější

Kouzelnická kouzla jsou obklopena aurou červené barvy.
Přírodní magie
Přírodní magie je založena na poznávání sfér vody a země. Na rozdíl od magie kouzelníků, kde kouzelník uvolňuje energie ze svého nitra, ohně, čerpají hraničáři sílu z okolní přírody, zejména stromů a vody.
 • Chápání podstaty vodní sféry v našem světě umožňuje hraničářům zejména léčit zranění.
 • Zemní sféra zahrnuje přeměny hmoty. Její studium nalezne uplatnění především v bojových kouzlech hraničářů.
Přírodní kouzla jsou obklopena aurou zelené barvy.
Magie bohů
Bohové nemají žádná omezení ve výběru živlů. Svou sílu čerpají z éterické sféry, z myšlenek svých uctívačů. Čím více mají následovníků, tím je jejich síla větší a zdaleka přesahuje možnosti pouhých smrtelníků.

Magie bohů je postavám uzavřena. Jen v lidových pověrách nalezneme zmínky o hrdinech, kterým se údajně podařilo získat božství a tuto magii ovládnout.

Božská magie má bílou barvu, která může být patrná při detekci kouzel.

Magie a její používání

Mana

Magická energie v se v Hrdinech Fantasy nazývá mana. Jedině s její pomocí je možné tvořit kouzla. Pro magii kouzelníků se mana získává z vlastní životní síly – buď pomalu a bezbolestně nebo přímým převodem s životní síly na sílu magickou. Uživatelé přírodní magie čerpají manu ze svého okolí – prostředí, se kterým je spjat jejich výcvik (podle zaměření více či méně z vody, země, stromů a podobně).

Zvláštní forma magie, alchymie, pracuje pomocí surovin. Mana je v nich uložena v surové formě a je možné kombinovat všechny její sféry dohromady.

Odolávání magii

Magie dává svým uživatelům značné sílu – mohou ovládat mysl, sesílat útočná kouzla, tvořit iluze, měnit počasí, léčit atd. Magii lze vzdorovat – jejím opakem je antimagie, kterou si může vypěstovat kdokoliv a odolávat tak kouzlům.

Kouzla je možné rušit během jejich seslání vyvoláním protikouzla. Kouzelnický duel se tak může stát přehlídkou sledu kouzel a protikouzel.

Obory a specializace

V každém druhu magie je možné se dále specializovat a zlepšovat jemné znalost určitého oboru. Kouzelníci mají své obory (šedý - magie vzduchu, rudý - magie ohně a světla, zlatý - vyšší a vysoká magie, duhový - zaklínací a odeklínací magie, proměny, zelený - psychická magie, modrý - magie iluzí, bílý - bílá magie, černý – nekromancie), přírodní magie tři cesty (vodnář – vodní, hraničář – zemní, druid – magie lesa) a alchymista specializace (výroba jedů, výroba lektvarů, výroba kouzelných předmětů, pastí, spouští a prášků, výroba trvalých předmětů).

Výběr kouzel

Každá magie obsahuje velké množství kouzel a receptur (kouzelnická 500, přírodní 200, alchymie 300), kterým se může hráčova postava naučit – počínaje nejjednoduššími zaklínadly (Světlo, Oheň, Najdi stopy) až po mocná kouzla blízká božským zásahům (Meteor, Armageddon).

Alchymie

Alchymisté po celá staletí zkoumají přeměny jedné látky v druhou. Po nesčetných experimentech objevili celkem tři druhy přeměn: lučbu, štěpení a transformaci.

Lučba, neboli syntéza, je nejčastější a nejoblíbenější formou přeměny. Její podstatou je slučování jednodušších látek v látky složitější, přičemž cena slučovaných látek je mnohonásobně nižší než cena produktu.

Štěpení nebo také destrukce přeměňuje látky složitější v jednodušší. Suroviny mají obvykle velkou cenu, produkty bývají bezcenné. Výhoda tohoto procesu spočívá v energii, jež se štěpením uvolní a alchymista ji dokáže dále využít.

Transformace se stává pro mnohé alchymisty posedlostí. Její podstata spočívá v přímé přeměně jedné látky v druhou nebo dokonce živého tvora v jiného. Prokletím alchymie byly a jsou pokusy o transformaci (přímou přeměnu) bezcenných kovů ve zlato (či jiný vzácný kov). Tento proces zvládají pouze nejlepší alchymisté na světě, ale ti ho doposud nikomu nevyzradili.

Podle poznání alchymistů je celý svět tvořen elementy, přírodními živly: ohněm, vodou, vzduchem a zemí. Každý element má svůj protiklad: oheň spálí zemi, země láme vítr, vítr rozhání vodu a voda uhasí oheň. Alchymisté nabyli velkého poznání při studiu těchto živlů ze dvou různých směrů:
 • Nejprve zkoumali živly samostatné a jejich vzájemný vliv. Tak dospěli k poznání o létání ve vzduchu, hořlavinách a výbušninách, jedech a mnoha dalších látkách.
 • Druhý směr studia se zabýval studiem podstaty elementů a jejich prolínání. Alchymisté došli k závěru, že všechny látky jsou tvořeny elementy a objevili způsob, jak lze ovlivňováním elementů v látkách měnit jejich podstatu.
Ve svém poznání měli stále mnoho nejasností, neboť některé látky se chovaly úplně jinak než podle předpokladů o elementech, kterými byli tvořeny. Nakonec tři nejlepší alchymisté v historii objevili další „element“ - prázdno. Prázdno není samo o sobě elementem, ale jeho působením dochází k převrácení účinků ostatních elementů. Právě na principu prázdna jsou vyráběny nejfantastičtější předměty a látky.

Kněží a jejich božstva

Vedle magie smrtelníků existuje doména přístupná pouze bohům. Ti mají své následovníky a za jejich služby a víru jim mohou poskytnou část své moci. Následovníci kteří v očích boha stoupli tak vysoko, že jim poskytuje část své moci, jsou nazýváni kněžími nebo také kleriky či paladiny.

Kněží jsou zcela oddáni svému bohu – jsou jakýmisi vyslanci boha a jeho záměru ve světě smrtelníků.

Přízeň

Přízeň ukazuje, do jaké míry je bůh knězi nakloněn a ochoten vyslyšet jeho modlitby. Žádný bůh nemůže nikomu poskytnout svou pomoc, pokud si ji dotyčný nezaslouží (toto pravidlo platí vždy a bez výjimek).

Přízeň získává kněz meditacemi. V žádném případě mu „nepatří“, a proto by ji měl používat uvážlivě a neplýtvat jí zbytečně! Pokud kněz toto pravidlo poruší, může mu jeho bůh poskytovat méně přízně (nebo dokonce žádnou).

Svaté symboly

Svaté symboly představují odznak kněžích (kleriků, paladinů). Každý bůh má svůj vlastní znak, nejčastěji zvíře. Každý kněz dostane při svém zasvěcení svatý symbol, nejčastěji amulet. Ten představuje knězův nejcennější majetek a raději by zemřel, než by si jej nechal vzít.

Svatý symbol poskytuje svému nositeli značné výhody. Jedná-li se o amulet, pak mějte na paměti, že postava může používat jen jeden amulet a žádný kněz by svůj božský symbol nevyměnil za magickou cetku, byť sebesilnější.

Kněžské řády

I když všichni kněží stejného vyznání slouží stejnému bohu, jejich názory na „pravou“ víru se často rozcházejí. Mnohdy jde jen o způsob vedení modliteb, způsob spravování majetku nebo hierarchii. Někdy mohou mít jednotlivé frakce natolik rozdílný pohled na věc, že dochází k násilí mezi vlastními vyznavači. Někteří bohové toto jednání přehlížejí, jiní pevně kněžstvo ovládají a jakékoliv rozmíšky zakazují.

Rozdílné výklady víry nebo způsob služby se projevují vznikem náboženských řádů.

Modlitby

Kněží povolávají moc svého boha skrze modlitby. Modlitbu musí umět a musí mít dostatečnou přízeň boha, aby ji seslali. Celá pravidla obsahují 600 modliteb. Zde je ale zásadní rozdíl oproti magii – každý bůh má svou doménu, oblast, ve které poskytuje svou moc. Jeho modlitby v ní jsou velmi silné, ale zato neumožní použití modliteb jiné domény.

Přehled božstev

 • Dwatah - bůh kovářství, Vládce Ohně a Země, Nejvyšší Pán hor
 • Eleis - bůh hrdinství
 • Irnaliel - bohyně léčitelství
 • Karvos - bůh slávy a boje
 • Lianea - Měsíční bohyně, strážkyně klidného spánku, přezdívaná též Stříbrná paní
 • Nefelktrah - vládkyně Temnot, paní Moci a nositelka Zatracení
 • Sansri - Hadí bohyně
 • Sobek - bůh Vody a Větru, Pán oceánů, řek a ochránce mořeplavců
 • Tanalé - bohyně lásky, manželství a manželské věrnosti
 • Tanron - bůh bohatství, peněz, obchodu a také prozíravosti a věštců, Ochránce měst
 • Urxuros - Pavoučí bůh
 • Zaag - bůh krve a války

 
  Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 4.35
Účastníků: 14


Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné


  Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

 Poslat článek Poslat článek


Související témata

Recenze

"Hrdinové Fantasy: Tajemství magie" | Přihlásit/Registrovat | 6 komentářů | Vyhledávání v diskusi
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.

Re: Hrdinové Fantasy: Tajemství magie
Od: Flamberg (flamberg@centrum.cz) - Tuesday, 30.11. 1999 - 00:00:00
( O uživateli ) http://flamberg.majerco.net

Tohle má být něco jako reklama? Spíše bych přivítal pokus o recenzi než výtah z pravidel...
[Chybí předmět]
Od: Anonymní - Tuesday, 30.11. 1999 - 00:00:00
Toto ma byt jeden z clanku (na dalsi se muzete tesit :) predstavujici tuto novou hru na hrdiny, ktera byla u nas vydana. V posledni dobe mam radsi texty od samotnych autoru (od predstavovani vlastnich svetu, po predstaveni samotnych systemu), aneb najde se jen malo recenzentu, kteri ke hre uz od zacatku nepredstupuji s predsudkem/nadsenim a jeste mnohem mene tech, kteri jsou schopni onu recenzi napsat (avsak najdou se taci a nektere recenze jsou toho dukazem). V posledni dobe spousty recenzi vypada bud jako reklama (vydis snad v tomto clanku nejake vychvalovani, ze ho prirovnavas k reklame?) nebo jako pouhe nadavani.

Pokud by nekdo rad k teto hre napsal recenzi, ktera bude mit uchazejici uroven a nebude vypadat, jako ze si recenzent pouze zbezne precetl pravidla, rad ji na tomto serveru zverejnim.


]

[Chybí předmět]
Od: Anonymní (flamberg@centrum.cz) - Tuesday, 30.11. 1999 - 00:00:00
To s reklamou jsem myslel tak, že tento článek v podstatě jen ukazuje jisté části pravidel - je to takové preview. Kdyby se tyto pasáže vynechaly, nezbude z něj nic...

Jinak chválím Vaši snahu rozjet tento portál. "May the Force be with you!"


]

[Chybí předmět]
Od: Anonymní - Tuesday, 30.11. 1999 - 00:00:00
Recenze zde: http://www.nokturno.net/index.php?stranka=clanky/clanek&clanek=329


]


Re: Hrdinové Fantasy: Tajemství magie
Od: Flamberg (flamberg@centrum.cz) - Tuesday, 30.11. 1999 - 00:00:00
( O uživateli ) http://flamberg.majerco.net

Mimo mísu: šlo by udělat, aby když píšu nový komentář, skočila stránka rovnou dolů na formulář? Takhle musím, jako trotl, pokaždé skrolovat kilometr dolů... :-)
[Chybí předmět]
Od: Anonymní - Tuesday, 30.11. 1999 - 00:00:00
Diky za pripominku. Upraveno.


]

fuss

Free Themes, Templates and Layouts at jooon.de

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.03 sekund