Hry na hrdiny .cz

Hrdinové Fantasy: Dovednostní systém
Publikováno: Úterý, 21.06. 2005 - 00:00:00
Téma: Hry na hrdiny


Naše hra se zakládá na dovednostním systému, neboli se snaží být co nejsvobodnější. Umožňuje hráčům vytvořit co nejpřesněji postavu, šitou na míru jejich představám a nenechává se omezovat systémem povolání, který do značné míry svazuje a předurčuje budoucnost a vývoj hrdiny. Postavy procházejí životem, sbírají zkušenosti a tím se zlepšují ve svých dovednostech nebo se učí novým, přičemž i ti nejhloupější se mohou dlouhým a náročným úsilím nakonec naučit téměř všemu.

Vlastnosti a dovednosti

Základem pravidel Hrdinů Fantasy je dovednostní systém. Každá postava má 10 základních vlastností (atributů), které popisují její nadání: síla, obratnost, zručnost, vitalita, inteligence, vůle, charisma a dále 3 bojové schopnosti – boj, střelba a házení (to sice nejsou „pravé“ vlastnosti, ale velmi se v nich projevuje talent).

Hodnota 0 je průměr někoho, kdo vlastnost nerozvíjí, 5 je dobrá, 10 je velmi dobrá a 15 je nadlidská.

Z vlastností se odvozují dovednosti. Ty závisejí na jedné nebo na dvou vlastnostech (některé nemají žádný základ). Nová dovednost je vždy o 5 nižší, nežli vlastnost (vlastnosti), na které závisí. Vlastní výše dovednosti má stejný význam jako u vlastností (0 nerozvinutá, 5 dobrá, …)

Činnosti

U všech manévrů, kde záleží na výsledku, určujeme úspěch hodem. Vždy se hází šestistěnnou kostkou (k6) a šestky se sčítají:

dovednost + k6, překonávaná obtížnost

Pokud při akci postavě padne stejně nebo více než je obtížnost, uspěje. V opačném případě selže.

Systém ještě rozlišuje dva stavy: totální úspěch, který nastává při přehození obtížnosti o 6, znamená něco „lepšího“ než jen pouhý úspěch.

Naopak fatální neúspěch nastává, pokud postava nepřehodila obtížnost a na kostce jí padla jednička (její osud je pak v rukách Pána hry, který určí efekt fatálního neúspěchu – poranění, pád, zlomený paklíč, …)

Soupeření postav

Je-li při hodu potřeba posoudit dvě postavy (tvory), postupujme téměř stejně – oba si hodí k6 a přičtou vlastnost (dovednost). Kdo hodí více, vyhrál.

Boj

V boji se používá rovněž hod k6, ale má přesnější pravidla – nestačí nám zjistit pouze úspěch / neúspěch, vyhodnocuje se míra zranění, časování akcí a další (o Boji v HF je napsán vlastní článek).

Obtížnosti a opravy

Pro stanovení obtížností a oprav může Pán hry použít buď tabulky, které má na konci hry, nebo se řídí základním pravidlem 5-10-15, které mu umožňuje (poté co získá určitou praxi ve hře) obtížnost stanovit citem.

Nová postava

Pří tvorbě nové postavy si hráč nejprve vybere rasu a určí základní vlastnosti. Poté si zvolí základní výcvik. Ten postavu předurčuje k činnosti, kterou bude v budoucnu vykonávat - postava cvičená v boji bude lépe bojovat, zloděj krást, kouzelník kouzlit - ale není úplně omezující. Mnoha dovednostem, které postava v dětství nezískala, se může naučit později - válečník se naučí krást a odemykat zámky, kouzelník se přiučí několika bojovým fintám a podobně.

Pojmy jako „válečník“ nebo „kouzelník“ slouží pouze jako souhrnné označení pro postavy, které umí lépe jednu nebo druhou činnost.

Základní výcvik je buď předvytvořen jako archetyp (pro začínající hráče) nebo si může hráč vybrat 5 oblastní výcviku, které bude jeho postava umět. Tím se může naučit prakticky cokoliv (i když „specializovaná“ postava bude svým způsobem „silnější“ nežli typ „od každého trochu“).

Hráč si dopočítá své dovednosti, dále tvorba pokračuje přes výběr povahy, tvorbu minulosti k vlastnímu začátku dobrodružství.

Charakter

Volba charakteru nemá žádná omezení. Hráč si může vybrat jakékoliv povahové vlastnosti, které se mu líbí. Nemá za ně žádné zvláštní výhody nebo postihy, záleží pouze na Pánu hry, zda jeho hru ocení (může být například statečný a mít bonusy k odvaze).

Charakterové vlastnosti (a další aspekty, u kterých se nehází), se popisují buď slovy nebo u číslem od -3 do +3:

-3bytostně nenávidí
-2nesnáší
-1nemá rád
0nezajímá ho, neutrální
+1má rád
+2miluje
+3na nic jiného nemyslí

Kontakty

Známí, přátelé i nepřátelé postavy se popisují jako kontakty. Kontaktů může mít postava neomezeně (hlavně v závislosti na minulost a hře a tom, co jí Pán hry povolí). Kontakt se vyjadřuje vztahem (stejně jako u charakteru o -3 do +3) a silou. Síla kontaktu udává, jak moc postava kontakt zná, jaká je jejich známost (1 letmo, 2 dobře, 3 dokonale).

Zvyšování dovedností a vlastností

Každou dovednost či vlastnost lze zvyšovat za body zkušenosti. Ty dostává hráč jako odměnu za hru za postavu. Zvyšování dovedností je „levnější“, vlastnost je sice dražší, ale díky ní se může zvýšit více dovedností nebo bojových atributů.

Kromě zvyšování se postava může za body zkušenosti a určitých podmínek naučit novým dovednostem, dokonce i magii nebo alchymii, může také studovat nová kouzla nebo získat nové modlitby (pokud ovládá danou oblast).

Nová pravidla a doplňky

Dodatek 2: Herní mechanismy a dovednosti

Download: Herní mechanismy a dovednosti - PDF příloha (1.3 MB)

Toto je druhé rozšíření Hrdinů Fantasy - I. vydání. Najdete zde podrobnější rozpracování dovedností a zpřesnění herních mechanismů. Všechny úpravy počítají s již dříve uvedeným prvním rozšířením nazvaným „Zdraví a únava“.

A co tento dodatek obsahuje?

Na začátku tohoto článku je nově vysvětlený systém herních mechanismů. Nejedná se o nějakou zásadní změnu, spíše o sjednocení pojmů a převedení některých textů PH do základních pravidel. U každé dovednosti je nyní napsáno, k čemu všemu ji lze použít. Přibyly tzv. odbornosti, které vždy získáte po třech zvýšeních dovednosti. Dříve se vám mohlo stát, že nemělo smysl dovednost dále zvyšovat, bylo to jen pouhé číslo. Nová pravidla dávají na vyšších stupních širší možnosti a jsou „atraktivnější“.

Tento článek si můžete přečíst na webu Hry na hrdiny
http://www.hrynahrdiny.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.hrynahrdiny.cz/m-News&file=article&sid=44