Hry na hrdiny .cz

Vampire: the Masquerade #2
Publikováno: Čtvrtek, 31.03. 2005 - 00:00:00
Téma: Recenze


V předchozím článku představujícím RPG hru Vampire: the Maquerade jsem se věnoval popisu světa a témat hry, dnes se Vám pokusím přiblížit herní mechanismy. Základem hry je pochopitelně hráčův charakter a na jeho tvorbu se nyní podrobněji podíváme.

Tvorba postavy

Tvorba postavy je složitější a obsahuje některé prvky, které se mohou zdát člověku, zvyklému jen na naházení statistik a životů, zbytečné. Ale to jen na první pohled. Klade sice poněkud vyšší nároky na hráče (a stejně tak na Pána hry), odměnou za složitější tvorbu postavy je větší sžití s ní a lepší ponoření do příběhu. Tvorba postavy se odehrává v několika krocích.

Úplným základem je zvolení konceptu (Concept), přirozenosti (Nature) a vystupování (Demenaor) charakteru, stejně jako zvolení klanu. Koncept je souhrnem toho, jak si hráč představuje, kdo, co a čím bude jeho postava, resp. Jedná se jen o nástin ( i když může být detailně propracovaný). Konceptem se tedy rozumí typy postavy jako: inteligentní detektiv, brutální rváč apod. Po vybrání konceptu se tento dále propracovává a zpřesňuje, slouží k tomu mj. i přirozenost a vystupování. Tyto dva archetypy reflektují osobnost hráčovy postavy. Vystupování je to, jak se prezentuje pro lidi kolem sebe, tedy role nebo „masky“, které na sebe bereme. Přirozenost je to, jaký je doopravdy. Nejlepší bude ukázat to na příkladu. Přirozenost mého charakteru může být taková, že je stydlivý, introvertní, starostlivý a zbabělý. Vystupování ale může být jiné - snaží se působit sebevědomě, rozhodně a cílevědomě. Tyto dva archetypy nemusí být v rozporu, jde jen o to, že mají pomoci vytvořit živě působící postavu, kterou budete rádi hrát a bude pro Vás opravdu něco znamenat. Nebude tedy jen dalším barbarem - bojovníkem, kterého si po jeho zabití nahážete znovu. V knize jsou samozřejmě uvedeny příklady všech výše uvedených archetypů.

Klan

Velmi důležitým krokem je zvolení klanu, který určí, ke které ideologii upírů se bude můj charakter hlásit a hlavně, jaké disciplíny bude ovládat. Podoba klanů i do jisté míry určuje podobu hry( Ventrue jsou spíše intrikáni a politici, Tremere mágové a Brujah spíše rváči, i když toto není pravidlem).

Vlastnosti a schopnosti

Dalšími dvěma kroky je zvolení vlastností (attributes) a schopností (abilities). Vlastnosti jsou charakteristiky postavy, které má vrozené (síla, obratnost, inteligence, důvtip) a dělí se do tří kategorií. Do fyzických, společenských a duševních).

Vlastností je celkem devět, schopností je ze základu třicet (i když rozšiřující knihy přidávají další). Mezi schopnostmi najdeme vše možné - řízení auta, boj se zbraní, přesvědčování, plížení, znalost počítačů, práva apod. Schopnosti reflektují to, co postava umí, co ovládá a jaké znalosti má. Dělí se na talenty (Talents), dovednosti (Skills) a znalosti (Knowledges). Talenty jsou věci, které umí každý na nějaké intuitivní úrovni (uhýbání, empatie…). Dovednosti jsou tím, co se člověk může někde naučit v průběhu života prostou zkušeností nebo s pomocí učitelů či knih (boj se střelnou či chladnou zbraní, řízení auta…). No a znalosti člověk získává studiem (právo, medicína, finance)...

Každá z těchto charakteristik má hodnocení od jedné (nejhorší) do pěti (nejlepší). Toto hodnocení je odrazem toho, jak dobrý v dané oblasti charakter je a určuje počet kostek, kterými je možné házet v testech. Příklad: mám-li sílu 3, je moje síla průměrná a v testech na sílu si budu házet třemi kostkami (viz. níže).

To, jak v čem bude hráč dobrý určuje, kterou skupinu vlastností a dovedností zvolí jako hlavní, kterou jako druhotnou a která bude nejméně důležitá. K rozdělení je 7,5,3 bodů pro vlastnosti a 13,9,5 bodů pro schopnosti. Ve vlastnostech každá postava začíná s jednou kostkou (je to logické, nikdo nemůže mít sílu, obratnost nebo inteligenci 0, tedy pokud není prokletý, postižený nebo tak něco). Když tedy budu chtít hrát za silný, bojový charakter, zvolím si jako hlavní skupinu vlastností fyzické. Mezi tyto tři si pak rozdělím sedm bodů. Jako bojový charakter budu asi chtít spíše postřeh a vnímání, takže si jako druhotnou kategorii navolím vlastnosti duševní, kde jsou tyto kategorie. Zde budu moci mezi tři dovednosti rozdělit 5 bodů. A na poslední kategorii, společenskou mi zbudou tři body.

Postup je shodný i u schopností.

Zázemí, disciplíny, síla vůle, krev, ...

Dalšími kroky je vybrání zázemí, rozdělení bodů mezi disciplíny, určení síly vůle, krve a dalších charakteristik. Na závěr dostane každý hráč ještě 21 volných bodů (Freebie points). Ty mají pomoci k „dopilování“ postavy a dají se za ně koupit další body k hodnocení všech charakteristik ve hře a ještě lépe - můžete si za ně koupit další výhody, které jsou jmenované na konci knihy. Těmi může být lepší společenské postavení na počátku hry, větší síla, bystřejší smysly apod. Dobré je, že si můžete vybrat nevýhody, za které získáte volňásky navíc (třeba slepotu, zmrzačení, zarputilého nepřítele). Volňásky Vám tedy umožní dotvořit postavu podle vašich představ a přidat kostky tam, kde podle Vás pořád chybí (a vždycky bude hodnocení charakteristik nedostatečné, známe přeci hráče :)

Podstatné je, že přerozdělování bodů sice slouží hlavně k určení charakteristik za účelem jejich mechanické aplikace v pravidlech, ale mělo by hlavně odpovídat tomu, jakou postavu hrajete, jaký má charakter, co zažila apod. Celý systém působí nejprve složitě, ale velmi rychle se zažije a je intuitivní a jednoduchý.

Pravidla

A ovšem, stejně tak pravidla jsou jednoduchá a intuitivní. Všechny hody ve hře se provádí desetistěnnou kostkou proti cílovému číslu. To určuje Pán hry a základem cílového čísla je šestka. Podle situace se číslo snižuje nebo zvyšuje (jedná se o obtížný úkol nebo naopak jednoduchý atd.). Pokud hráč na kostce hodí stejné nebo vyšší číslo, než je cílové, v hodu uspěl. Hráč si háže určitým počtem kostek, který je v nejvíce případech určen součtem bodů ve vlastnosti a schopnosti, které přicházejí v úvahu při testu. Pokud si například musíte hodit, jestli ukecáte prodavače v obchodě ke slevě, sečtete si počet bodů u vlastnosti charisma a schopnosti přesvědčování a tolika kostkami budete házet. Do hry vstupují ještě některé další věci, které systém činí nebezpečnější a nutí hráče k opatrnějšímu hraní. Samozřejmě, že házíte-li více kostkami, můžete mí více úspěchů. Čím větší je jejich počet, tím úspěšnější bude vaše akce (i když k jejímu splnění stačí jeden). No a pokud hodíte na jakékoliv z kostek nulu, ta Vám vynuluje jeden úspěch. Můžete se tak dočkat i kritického neúspěchu, kdy se akce nejenže nepodaří, ale ještě s katastrofálním výsledkem pro Vás. Naštěstí si můžete kupovat automatické úspěchy za body vůle, což je jedna z veličin ve hře. Anebo se na to můžete vykašlat a toto pravidlo vůbec nepoužívat. Jistí hráči RPG, kteří si libují v desítkách tabulek a fanatickém dodržování pravidel jsou možná pohoršeni. Jak si to dovoluje napsat, vykašlat se na pravidlo?

V textu pro Pána hry je vysvětlení: při hraní Maškarády se musí hráči hlavně bavit. Pokud je nějaké pravidlo na obtíž, jsou hráči vyzýváni, aby ho změnili nebo rovnou zrušili. Ostatně před pravidly má přednost hra naživo - vyprávění příběhu, dynamika děje a dobrodružství jsou důležitější, než desítky hodů a tabulek. Pokud by hody hrozily, že zničí tempo hry či budou vyrušovat, situaci by měl Pán Hry řešit intuitivně, s ohledem na potřeby hráčů a svého příběhu.

Boj

Tak je prezentován i boj. Systém je poměrně realistický a i přiměřeně nebezpečný. Úmrtí postav zde nemusí být tak časté, jako u Shadowrunu (kde byly přestřelky opravdu smrtící), přeci jen, upíři něco vydrží. I tak si ale musí dávat pozor, zápalná láhev nebo pár dávek z útočné pušky už znamená hodně velké potíže. Při větších zraněních jsou postavy penalizovány postihy na celkový počet kostek a to už vůbec není legrace.

Jistým zklamáním může být arzenál hry, který prezentuje jen vybrané zbraně, dělené podle určitých kritérií (lehké pistole, těžké, samopaly apod.). Ale opět - předpokládám, že si kupujete hru a ne katalog zbraní (tím je do jisté míry Storyteller´s companion). Při boji se díky věrohodnějším pravidlům nevyhnete poměrně častému házení kostek, autoři ale doporučují styl hry, který mě osobně velmi vyhovuje. Boj spíše popisovat a střety řešit podle toho, jak vysoké jsou statistiky intuitivně a k hodům se uchylovat jen občas. Co nejméně testů a co nejvíce zábavy. Ale Ti, kdo si libují v hodech, přesných výpočtech, Ti nebudou zklamáni.

Závěr

O hře, jako je VtM, by se daly napsat celé romány. Jenom popis světa hry by vydal na samostatný článek (a možná se k němu i odhodlám) a co se týče samotnému pojetí hry, tomu se chci věnovat samostatně. Už teď jsem propálil příliš mnoho elektřiny a napsal příliš slov. Na konec celého moloch článku se ale sluší říci, že VtM je vskutku neobvyklá hra s poutavým herním prostředím, nabízí relativně jednoduchá a vyvážená pravidla. Je však náročnější, protože je postavena na roleplayingu a atmosféře a to klade větší nároky jak na Pána hry, tak i na hráče. Pokud jste ale zkušenější hráči a chcete zkusit něco jiného, než draky a obry, určitě zkuste tuto hru. VtM vás nezklame.

Smutnou skutečností a detailem, který jsem možná měl zmínit na začátku je to, že VtM se neprodává a netiskne. Jak už jsem psal v stručném představení Maškarády na hraj.cz, není to zas takový problém. Hra se stále dá sehnat a mnozí fanoušci ji překládají do češtiny a dnes je k dispozici docela velké množství textů. Není to sice celá základní kniha, ale pro hraní to již stačí. A samozřejmě, i nástupce Maškarády, Requiem, má s Maškarádou mnohé společné prvky a spousta věcí z toho, co jste se zde dočetli, se dá aplikovat i na Requiem (resp. opět spíše více dějová hra a propracovaný svět upírů, mechanismy pravidel jsou trochu jiné).

A nakonec - Maškaráda legendou, kterou by byla chyba zapomenout.


Poznámka autora: při překladech herních termínů a hlavně vlastností a statistik jsem se držel úzu, na který jsem já a můj hráč zvyklí, tedy ne na terminologii vytvořené ostatními hráči Maškarády. O té jsem se dozvěděl až po té, co jsem si se svým hráčem už zažili naši vlastní.

Tento článek si můžete přečíst na webu Hry na hrdiny
http://www.hrynahrdiny.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.hrynahrdiny.cz/m-News&file=article&sid=27