Hry na hrdiny .cz

Siranie - fantasy svět
Publikováno: Pátek, 25.03. 2005 - 00:00:00
Téma: Světy


Siranie je fantasy svět, který si zakládá na své organičnosti, provázanosti a otevřenosti. Vyrůstá z kořenů mytické představivosti a dává vzniknout poetickému kosmu v němž se odehrávají příběhy plné tajemství a symbolů. Stránky Siranie ale nejsou věnovány jen fantastickému světu, jeho národům, jazykům, legendám a mapám, ale i textům o RPG obecně, radám, nápadům a vizím.

Jakým světem je Siranie?

Siranie je fantastickým světem. Naleznete v něm všechny klasické obrazy, které od fantasy čekáte: hrady, rytíře, elfy, čaroděje, artefakty, tajemná písma, staré hrobky a dvojznačná proroctví. Čím však se Siranie liší od některých rychlokvašných světů je to, jak s těmito prvky zachází. Nejsou prostě jen shromážděny na hromadu a poslepovány dohromady jako stavebnice Lego, ale jsou spolu organicky provázány a podílejí se na celku.

Siranie je svým způsobem vypiplané děťátko - již od nejmladších let jsou v ní citlivě usazovány příběhy, pomaličku a opatrně rostou mapy (většinou spíš do hloubky než do šířky), pilují se gramatiky a slovníky jazyků a to všechno není dohromady jen „spousta výbavy“, ale směřuje to k nějakému cíli. Svět Siranie má totiž smysl, je v něm uložený sen a záměr. Možná je to tím, že Siranie je původně literárním světem a nikoliv jen nějakou "bitevní mapou" pro RPG. Dříve než se po lesích proháněla všelijaká PC a NPC, tak tudy procházely tajemné a dávné literární postavy, které po sobě zanechaly kdejaký artefakt a kdejakou památku. Některé z nich působí ve světě dosud a je možné tyto siranijské „Gandalfy“ potkat naživo a hovořit s nimi.

Jaké jsou silné stránky světa Siranie?

Siranie se může pochlubit propracovanou mytologií a magií, jež byla postupně dopilovávána pomocí odborných poznatků z oblasti etnologie, religionistiky a studiem starověkých legendárních a mytických pramenů. Až na pár výjimek se však Siranie těmito vzory pouze inspirovala a neopisovala je. Nenajdete zde proto očividné nápodoby klasických nebo fantasy předloh - žádné země kopírující Egypt nebo Římskou říši, žádné nápodoby Mordoru nebo Númenoru. Každá země je citlivě vyfantazírována spojením zajímavé a nosné ideje doplněné dobovými institucemi a konkrétními údaji. To vše je doplněno překrásnou interaktivní mapou, obrázky, fantasy jazyky a literárními počiny, což jsou buďto příběhy a legendy nebo prozaické záznamy her.

Nelze též nezmínit fenomén Klanů, který v lecčems překračuje i dimenze siranijské. Klany jsou světem ovládaným skrze runy a další magické principy, kde realita není nic objektivního, ale je utkávána nitěmi přadlen osudu a hrdinů, kteří dokáží změnit své předurčení. Neuvěřitelně nosná idea Sálů (samostatných rovin skutečnosti, v nichž se návštěvník pohybuje od okrajů ke středu a zpět) už byla přejata z Klanů i do jiných herních skupin.

Co jsou slabé stránky světa Siranie?

To jest, na co neklademe důraz a co na stránkách nenaleznete. Jedná se především o konkrétní popisy míst, kobek, měst krok po kroku. Chystáme sice mapy měst ale i ty budou spíš něčím, co má vzbudit představivost Vypravěčů a nikoliv jim ji vyčerpat a zaplácnout předvařenými odpověďmi. Siranie je víc inspirací a zdrojem nápadů než přesným návodem. Na mapách i v popisech najdete i nemálo bílých míst. Některá tam byla udělána i záměrně. Je to účel - k jejich zaplnění nespěcháme. Sami tam přeci chceme vyrazit a objevit, co se tam skrývá a ne se dozvědět všechno z mapy. A co tam bude, to je doposud ve fantazii Vypravěče, pro nějž je jistě bílé místo výzvou a jižjiž se mu z něj vynořuje nápad.

Závěr

Siranie je svět, který roste. Téměř každým týdnem přibývají nové nápady, články, vyprávění. Každý růst je cestou úspěchů i omylů. Fakt je, že často je omyl větším poučením a větší zkušeností než úspěch. Proto bychom chtěli všechny čtenáře požádat, aby až se na stránky Siranie sdostatek vynadívají a potěší se, aby se přepnuli na kritiky a neváhali napsat, co všechno na stránkách podle nich chybí, co jim nesedí a jak bychom se mohli zlepšit. Za vaši kritiku vám budeme vděční, protože díky ní můžeme být lepší i pro vás.


Stránky Siranie: siranie.net

Tento článek si můžete přečíst na webu Hry na hrdiny
http://www.hrynahrdiny.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.hrynahrdiny.cz/m-News&file=article&sid=25